Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018

“Piękne jest lato, ciepłe, wesołe…

Ale my dzisiaj z radością witamy już naszą szkołę!”

 

W dniu 4 września 2017 roku, uczniowie, nauczyciele, asystenci i rodzice spotkali się po wakacyjnej przerwie. Uroczystej inauguracji nowego roku szkolnego dokonała Pani Dyrektor Ewa Warszewska, serdecznie witając wszystkich obecnych.

Zgodnie z ceremoniałem uroczystości szkolnych odśpiewano hymn państwowy, a następnie Pani Dyrektor omówiła założenia organizacyjne przypominając, że w roku szkolnym 2017/2018, wdrażana jest reforma edukacji, a zmiana dotyczy również nazwy placówki. W naszej Szkole Podstawowej nr 6 powstała klasa siódma, oddział przedszkolny oraz klasa pierwsza. Z życzliwością witamy najmłodsze dzieci! Po przedstawieniu wychowawców i życzeniach wielu sukcesów, Pani Dyrektor zaprosiła uczniów i rodziców do sal lekcyjnych.

Marzena Gołębiowska