Przekształcenie Zespołu Szkół Nr 97

Informuję, że na podstawie: UCHWAŁY NR XLV/1083/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Załącznik nr 4

do uchwały nr XLV/1083/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy

z dnia 16 marca 2017 r. dot. Planu sieci publicznych szkół podstawowych specjalnych, trzyletnich liceów ogólnokształcących specjalnych, czteroletnich techników specjalnych z uwzględnieniem klas dotychczasowych gimnazjów specjalnych prowadzonych w szkołach innego typu na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. ustalono, że klasy gimnazjalne zostaną włączone do Szkoły Podstawowej Nr 6, tym samym likwiduje się Zespół Szkół Specjalnych Nr 97, pozostaje Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 6.

Ewa Warszewska
Dyrektor SzP Nr 6