Zebranie z rodzicami - luty

5 lutego o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie z rodzicami:

  • podsumowanie pracy w pierwszym semestrze roku szkolnego 2013/2014
  • indywidualne spotkania rodziców z wychowawcami klas - oceny semestralne, diagnoza postępów uczniów w pierwszym semestrze

Ewaluacja zewnętrzna

Bardzo ważnym wydarzeniem w naszej szkole będzie ewaluacja zewnętrzna w zakresie wymagań:

  • Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się;
  • Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej;
  • Respektowane są normy społeczne.

Ewaluacja rozpocznie się w dniu 21 stycznia 2014 r.

 

 

Boże Narodzenie

W te Niezwykłe Święta,

Dzieląc się opłatkiem, 

Składamy życzenia,  

Zdrowia, szczęścia, pomyślności,

I niech dobroć wśród Was gości, 

I niech Boga Wielka Moc,   

Was ogarnie w Świętą Noc…

Życzenia spokojnych, pełnych rodzinnego ciepła i radości Świąt Bożego Narodzenia
składają uczniowie z autyzmem, nauczyciele, pracownicy i Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 97, przy ul. Tarchomińskiej w Warszawie

Warszawa, grudzień 2013 r. 

Uroczystość wigilijna

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

w imieniu społeczności szkolnej serdecznie zapraszam Państwa na uroczystość wigilijną, która odbędzie się  20 grudnia 2013 roku o godzinie 10:00 w sali gimnastycznej ZSS Nr 97.

 

Z poważaniem,

Dyrektor ZSS NR 97

Ewa Grzelak