ZSS Nr 97 z CERTYFIKATEM Bezpieczna Placówka oświatowa

W dniu 14 października 2015 r. ZSS nr 97 otrzymał:

CERTYFIKAT Bezpieczna placówka oświatowa.

 

Wyróżnienie to przyznane jest za:

- szczególną dbałość o bezpieczeństwo i higieniczne warunki kształcenia;

- spełnienie najwyższych norm bezpieczeństwa w trosce o uczniów i kadrę nauczycielską;

- posiadanie wymaganych prawem dokumentów kodeksowych.

 

Tytuł „Bezpieczna Placówka Oświatowa” jest mianem prestiżowym, gdyż otrzymują go jedynie nieliczne placówki. Stanowi on uhonorowanie działań na rzecz zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa, ochrony zdrowia uczniów i podopiecznych ‒ jest on zatem wyróżnieniem szczególnym. Nadanie tytułu „Bezpieczna Placówka Oświatowa” to jednak nie tylko forma wyróżnienia, ale także zobowiązanie na przyszłość do dalszych starań nad zapewnieniem właściwych warunków.

 

 

Nadanie tytułu „Bezpieczna Placówka Oświatowa” to jednak nie tylko forma wyróżnienia, ale także zobowiązanie na przyszłość dla dalszych starań nad zapewnieniem właściwych warunków.

Ewa Grzelak

 

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

Uprzejmie informuję, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 w Zespole Szkół Nr 97 dla szkoły podstawowej oraz dla gimnazjum odbędzie się 1 września o godzinie 10.00 na sali gimnastycznej.

Spotkanie otwierające rok szkolny dla dzieci uczęszczających na zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka z Autyzmem odbędzie się także 1 września 2015r. o godzinie 11.00 na sali gimnastycznej.

                                                                                      Serdecznie zapraszam

                                                                     Dyrektor ZSS Nr 97 oraz wszyscy Pracownicy

VIII Piknik Rodzinny

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na VIII Piknik Rodzinny, który odbędzie się 29 maja 2015 roku, w godz. 10.00 - 14.00 w ZSS Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej 4 w Warszawie. Imprezie z udziałem rodziców towarzyszyć będą zarówno zawody sportowe, jak i występy artystyczne oraz wspólne biesiadowanie na świeżym powietrzu. Zapraszamy serdecznie również rodziców i dzieci rozpoczynające naukę od 1 września 2015r.

Uwaga osób z autyzmem - implikacje dla funkcjonowania społecznego

22 kwietnia 2015 roku o godzinie 15:00 na posiedzeniu rady pedagogicznej odbędzie się na terenie naszej placówki spotkanie: Uwaga u osób z autyzmem - implikacje dla funkcjonowania szkolnego.
Poprowadzi je mgr Monika Pudło. Szkolenie zorganizowane zostało w ramach współpracy z UW i prof. Ewą Pisulą. 
Serdecznie zapraszamy na spotkanie rodziców uczniów ZS NR 97 w Warszawie.

Lider WDN Małgorzata Olmińska

Zebranie z rodzicami - styczeń 2015'

Szanowni Państwo,

przypominam o planowanym w dniu 14 stycznia 2015 r. o godz. 17.00 zebraniu w szkole.

W tym dniu odbędą się indywidualne spotkania rodziców z wychowawcami klas – oceny osiągnięć edukacyjnych, diagnoza postępów uczniów w I semestrze roku szkolnego 2014/ 2015. Uprzejmie proszę o obecność.

Z poważaniem

Ewa Grzelak